Вышел проект приказа разработанный в целях устранения устаревших норм (вопросы трудовых отношений, возмещения командировочных расходов)

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде 2021жылға арналған нормативтік-құқықтық актілер жобаларын әзірлеу жоспарын орындау үшін «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрық жобасы (бұдан әрі – бұйрық жобасы) әзірленді.
Жоғарыда аталған бұйрық жобасы ескірген нормаларды жою және еңбек қатынастарын және іссапар шығыстарын өтеу сұрақтарын регламенттейтін қолданыстағы заңнамалық нормативтік құқықтық актілермен сәйкестікке келтіру мақсатында әзірленді.


Бұйрық жобасы АНҚА Порталында орналастырылған.

Во исполнение Плана подготовки проектов нормативных правовых актов в Министерстве обороны Республики Казахстан на 2021 год подготовлен проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министра обороны Республики Казахстан» (далее – проект приказа).
Вышеназванный проект приказа разработан в целях устранения устаревших норм и приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы трудовых отношений и возмещения командировочных расходов.

Проект приказа размещен на Портале ОНПА.
Көшірмеге қайта келу

Жүгіртпе / Лента

ПЗРК: история, виды, перспективы

ПЗРК: история, виды, перспективы

ПТРК "Джавелин" - копье-убийца танков

ПТРК "Джавелин" - копье-убийца танков