ХАБАРДАР ЕТУ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Резервтегі қызметті енгізу мәселелері бойынша реттеушілік саясаттың консультативтік құжатын ашық НҚА интернет-порталында жария талқылауға қатысу мүмкіндігі туралы
ХАБАРДАР ЕТУ


УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности принятия участия в публичном обсуждении консультативного документа регуляторной политики по вопросам введения службы в резерве на интернет-портале открытые НПА 

1. Мемлекеттік органның атауы

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі.

2. Талдау өткізу күні, тәсілі

2021 жылғы 6 қыркүйек, ашық НҚА интернет-порталында жария талқылау.

3. Консультативтік құжатта жазылған проблеманың (проблемалардың) қысқаша сипаттамасы

Талқылауда әскери бөлімдерді адам ресурстарымен кепілді түрде қамтамасыз етуді арттыру және резервтегі қызметті енгізу арқылы резервте жауынгерлік әзір күш құру жолдарын қарау ұсынылады.

Қазіргі заманғы қарулы жанжалдар әскери сипаттағы сын-қатерлерді тек тиімді жұмылдыру ресурстары бар жетілдірілген армия бар болған кезде ғана шешу мүмкін екенін көрсетті. Әлемнің алдыңғы қатардағы армиялары қарулы күштерді адам ресурстарымен қамтамасыз ету проблемасын шешу үшін резервтегі қызметті енгізді.

Біз талқылайтын тақырып – әлемдік тәжірибені қолдана отырып, кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер (толықтырулар) енгізу арқылы резервтегі қызметті енгізу

4. Байланыс жасау туралы ақпарат

Қажетті ақпаратты mod.gov.kz Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ресми сайтынан және жұмыс уақытында сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін Нұр-Сұлтан қаласының 72-11-00, 72-15-57 телефоны бойынша алуға болады.

5. Консультативтік құжат орналастырылған ашық НҚА интернет-порталына сілтеме

Резервтегі қызметті енгізу мәселелері бойынша реттеушілік саясаттың консультативтік құжатына ашық НҚА интернет-порталында «әскери есеп және қауіпсіздік» деген бөлімінде, «РСКҚ» НҚА үлгісі, пікір жазуға болады.
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11296848 

1. Наименование государственного органа

Министерство обороны Республики Казахстан.

2. Дата, способ проведения обсуждения

6 сентября 2021 года, публичное обсуждение на интернет-портале открытые НПА.

3. краткое описание проблемы (проблем), изложенной в консультативном документе

На обсуждении предлагается рассмотреть пути повышения гарантированного обеспечения воинских частей людскими ресурсами и создание боеготовых резервных сил путем введения службы в резерве.

Современные вооруженные конфликты показывают, что угрозы военного характера возможно решать только при наличии модернизированной армии, имеющей эффективные мобилизационные ресурсы. Ведущие армии мира для решения проблем обеспечения вооруженных сил людскими ресурсами ввели службу в резерве.

Ведение службы в резерве путем внесения изменений (дополнений) в некоторые нормативные правовые акты, используя мировой опыт, и есть тема нашего обсуждения.

4. Контактная информация

Необходимую информацию можно получить на официальном сайте Министерства обороны Республики Казахстан mod.gov.kz и по телефону
г. Нур-Султан 72-11-00, 72-15-57 в рабочее время с 9.00 до 18.00.

5. Ссылка на интернет-портал открытых НПА, где размещен консультативный документ

Консультативный документ регуляторной политики по вопросам введения службы в резерве возможно комментировать на интернет-портале открытые НПА в разделе «Воинский учет и безопасность», тип НПА «КДРП».
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11296848

 


Көшірмеге қайта келу

Жүгіртпе / Лента

Крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12

Крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12

Военно-транспортный самолет Airbus A400M

Военно-транспортный самолет Airbus A400M