Еліміздің Қарулы Күштерінде мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруға кірісті

В Вооруженных Силах Казахстана приступили к реализации поручений Президента страны
Қорғаныс министрлігінде аппараттық кеңес өтті. Кеңестің негізгі тақырыбы кешенді бітімгершілік оқу-жаттығуы барысында Мемлекет басшысының берген тапсырмаларын орындау болды/
В Министерстве обороны прошло аппаратное совещание, основной темой которого стало выполнение поручений Главы государства, отданных в ходе комплексного миротворческого учения.

Қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-лейтенант Нұрлан Ермекбаев оқу-жаттығуды қорытындылап, ел Президентінің Қазақстан әскерін дамытудың басым бағыттары бойынша талаптарын жеткізді. Сондай-ақ Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы қойған міндеттерді мүлтіксіз және дер кезінде орындау қажеттігіне назар аударды.
Қазақстандық бітімгершілік контингентінің, оның ішінде әскери медицина қызметкерлерінің, әскери полицияның, инженерлік-саперлік бөлімшелердің, Десанттық-шабуылдау әскерлері жауынгерлерінің қолданылу аясын кеңейту жөніндегі шараларды пысықтау міндеттері қойылды. Сонымен қатар, олардың іс-қимылдары оқу-жаттығу барысында көрсетілді. Бұл халықаралық деңгейдегі келіссөздер мен Орталық Азия елдері үшін өңірлік маңызға ие болуы тиіс Алматы облысының Тілендиев кентіндегі бітімгерлерді даярлаудың бірегей оқу орталығының барлық оқу-материалдық базасы мен инфрақұрылымының толық іске қосылуына қатысты болып отыр.
ҚР Президентінің коронавирустық инфекция пандемиясының екінші толқынына дайындық бойынша бұған дейін берген тапсырмаларын ескере отырып, әскерде бар ресурстардың дайындығын қамтамасыз ету туралы нұсқаулар берілді. Атап айтқанда, санитарлық – эпидемиологиялық іс-шаралар барысында іске қосылуы мүмкін «қос мақсаттағы» күштер мен құралдардың - РХБҚ әскерлерінің, оның ішінде арнайы техника мен дезинфекциялық материалдардың, әскери-көлік авиациясы бөлімшелерінің, әскери медициналық мекемелердің есебі жүргізілді.
Аппараттық кеңесте әскери білім беру жүйесін дамытуды талқылау назардан тыс қалмады. Оқуға үміткерлерді іріктеу сапасынан бастап оқу бағдарламаларының мазмұнына, оқу-материалдық базаға және профессорлық-оқытушылық құрамның құзыреттілігіне кадрларды даярлауды кешенді жетілдіру қажеттілігі сөз болды.
Сонымен қатар, командирлер мен бастықтардың әскери тәртіптің жай-күйі үшін жеке жауапкершілігінің маңыздылығы атап өтілді. «Барлық лауазымды тұлғалардың мансабы олардың жеке тәртіптілігі мен қызметінің нәтижелеріне ғана емес, бірінші кезекте оларға бағынысты жеке құрам арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық тәртіптің жай - күйіне де байланысты екенін есте ұстаған жөн», - деді Қорғаныс министрі.
Қорғаныс ведомствосының басшысы әскери ортадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қызметтің және уәкілетті органмен өзара іс-қимылдың, әсіресе түсіндіру жұмыстары шеңберіндегі бағытын жеке атап өтті. Қолданыстағы заңнамада болған өзгерістерді ескере отырып, ҚР Қарулы күштері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі басшылығының қатысуымен кеңейтілген кеңес жоспарланған.
Алдағы аптада Қарулы Күштердің құрамалары мен бөлімдеріне мерзімді әскери қызметке шақыру, сондай-ақ белгіленген мерзімде әскери қызметшілерді запасқа шығару басталады. Лауазымды тұлғалар командаларды қабылдау, жіберу және ауыстыру кезінде барлық санитарлық-эпидемиологиялық шараларды сақтау, сондай-ақ шақыру және запасқа шығару кезеңінде әскери тәртіпті сақтау бойынша қабылданған шаралар туралы баяндады.


Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев подвел итоги учения, довел и детализировал требования Президента страны по самым приоритетным и перспективным направлениям развития казахстанской армии, а также акцентировал внимание на необходимости неукоснительного и своевременного исполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами.
Поставлены задачи проработать меры по расширению сферы применения казахстанского миротворческого контингента, в том числе военных медиков, военной полиции, инженерно-саперных подразделений, воинов Десантно-штурмовых войск, действия которых были продемонстрированы в ходе учения. Это должно коснуться переговорных процессов на международном уровне, а также полного задействования всей учебно-материальной базы и инфраструктуры уникального учебного центра миротворческой подготовки в поселке Тлендиева Алматинской области, который в перспективе должен приобрести региональное значение для стран Центральной Азии.
В свете ранее отданных поручений Президента РК по подготовке ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, даны указания обеспечить готовность имеющихся в армии ресурсов. В частности, проведен расчет сил и средств компонентов «двойного назначения» – войск РХБЗ, в том числе специальной техники и дезинфекционных материалов, подразделений военно-транспортной авиации, военных медицинских учреждений, которые могут быть задействованы в ходе санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Отдельным вопросом стало обсуждение развития системы военного образования. Обращено внимание на необходимость комплексного совершенствования подготовки кадров, начиная от качества набора кандидатов для обучения, заканчивая содержанием учебных программ, учебно-материальной базой и компетентностью профессорско-преподавательского состава.
Подчеркнута важность персональной ответственности командиров и начальников за состояние воинской дисциплины. «Следует помнить, что карьера всех должностных лиц зависит не только от их личной дисциплинированности и результатов деятельности, но и, в первую очередь, от состояния антикоррупционного правопорядка среди подчиненного им личного состава», - указал министр обороны.
Глава оборонного ведомства отдельно отметил направление деятельности по борьбе с коррупцией в армейской среде, и взаимодействия с уполномоченным органом, особенно в рамках разъяснительной работы. С учетом произошедших в действующем законодательстве изменений спланировано расширенное совещание с участием руководства Вооруженных Сил и Агентства РК по противодействию коррупции.
На предстоящей неделе начинается призыв на срочную воинскую службу в соединения и части Вооруженных Сил, а также увольнение в запас выслуживших установленные сроки военнослужащих. Должностными лицами доложено о принятых мерах по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических мер при наборе, отправке и перемещении команд, а также по поддержанию воинской дисциплины в период призыва и увольнения.

Көшірмеге қайта келу

Жүгіртпе / Лента

В Израиле представили инновационный камуфляж

В Израиле представили инновационный камуфляж

Пистолет-пулемет ПП-2000 - незаметный "друг" спецназа

Пистолет-пулемет ПП-2000 - незаметный "друг" спецназа