Әлеуметтік салаға айрықша көңіл бөлінді

Әлеуметтік салаға айрықша көңіл бөлінді

Елбасымыз Н.Назарбаев жыл сайын Қазақстан халқына өз Жол-дауын арнап, тәуелсіз Қазақста¬нымыздың дамуының басты бағыт-тарын белгілеп келеді.

Соның нәтижесінде егемен елі¬міз әрқашанда жаңа биіктерді бағындырып, бүгінгі күні «Қазақстан – 2050» страте¬гиясын қабылдаған, ең дамыған 30 елдің қатарына жету мақсатын көздеген айбынды мем-лекетке айналды.
Енді осы ұлы мақсаттарға жетудің жаңа тарихи дәуірі басталды.
Елбасымыз халыққа «Төртінші өнер¬кәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жол¬дауын жария¬лап, өнеркәсіптік рево-люция әлеміне бейім¬делудің және табысқа жетудің 10 міндетін атап көрсетті.
Оның ішінде ең алдымен, ин¬дус¬трия¬ландыруға, әсіресе, кәсіп¬орындарды жаңғыртуға және ци¬фрландыруға, ке¬шен¬ді ақ¬парат¬тық¬-технологиялық платфо𬬬маларды белсенді түрде енгізуге, «Ақылды технологиялар» арқы-лы аграр¬лық ғылымды дамы¬туға, көлік-логистика инфра¬құ¬рылы¬мының тиімді¬лігін арт¬ты¬ру¬ға, құрылысқа және ком¬муналдық секторға заманауи техно¬ло¬гияларды енгізуге, қаржы секторын қайта жаң¬ғыртуға айрықша назар ауда¬рылып отыр.
Сондай-ақ Елбасының биылғы Жолдауында әр жылда негізгі міндетке айналып келе жатқан әлеуметтік салаға да ерекше көңіл бөлінді.
Онда жастарды жаңа техноло¬гиялық жағдайға дайындаудың маңызды шарттары айтылып, білім берудің жаңа сапалық көрсеткіштері айқындалды. Осы ретте Елбасы білім беру мекемелері арасында бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту үшін қала мектеп¬терінде жан басына қатысты қаржы¬ландыру жүйесі енгізілетінін ерекше атап өтіп, азаматтарды әлеуметтік қаржылай қолдаудың басым бағыттарына тоқталды.
Елбасының заманауи даму жолдарын ескере отырып, қазақ тілінің өркендеуіне, рухани жаң¬ғыруға, халықтың денсау¬лығын ны¬ғайтуға баса назар аударғаны Прези¬дентіміздің халқының бар қа¬дір-қасиетін бойына жинаған ұлттық рухын көрсетті.
Сонымен бірге, алдағыны бол¬жап, ертеңгісін де оза ойлайтын, барша қа¬зақстан¬¬дықтарды, бүкіл мемлекетті әлемдік өркениетке жетелейтін, көреген көшбасшы, саяси қайраткер, тарихи тұлға екендігін тағы бір дәлелдеді.
Сондықтан Елбасының биылғы Жолдауы – заманға сай тарихи өрлеу дәуі-ріне бастайтын, барша қазақ¬стан¬дықтарды ортақ мақсат жо¬лында жұмыл-дыратын, әрбір аза¬матты нақты іс-әрекетпен өсуге жетелейтін, біртұтас ұлт болу қадамымызды айқындайтын өте маңызды құжат.
Оны жүзеге асыру әрқайсымызға, соның ішінде, біздің Парламент депутат-тарына зор жауапкершілік жүктейді.
Оны абыроймен атқару бар¬шамыздың абыройлы міндетіміз.
Нұрлан Нығматуллин,
ҚР Парламенті Мәжілісінің төрағасы  

Көшірмеге қайта келу

Құрметті оқырмандар!

Электронды пошта арқылы Қазақстан және әлем әскерлерінде болып жатқан оқиғалар, жаңа қару-жарақтар мен әскери техникалар жөніндегі ақпараттарды, әскери қызметшілердің ар-намыс, әскери борыш жайындағы керемет әңгімелерін оқу үшін біздің жаңалықтар жіберіліміне тіркеліңіз. Онда «Сарбаз» газеті мен «Айбын» журналындағы материалдар жарияланады. Сіз әр аптаның басында бірінші болып, әскери жаңалықтарды біле аласыз!
Пікірлер

Жаңалықтар жүгіртпесі

 Жаңа КАМАЗ жүк көліктері ұсынылды

Жаңа КАМАЗ жүк көліктері ұсынылды

"Глаза разведчика": оптические приборы казахстанского производства

"Глаза разведчика": оптические приборы казахстанского производства